IV/10 Americani Costruttori di Tumuli

1100 a.d.-1701 a.d.

 

IV/10 Mound Builder American

1100 a.d.-1701 a.d.

Tutte le figure sono in 15 mm. della Eureka Miniatures.

 

All figures are Eureka Miniatures 15 mm.